رشته قرائت تحقیق و ترتیل مسابقات دارالقرآن امام علی بن ابیطالب

در بخش قرائت تحقیق و ترتیل شرکت کنندگان بعد از ثبت نام از تاریخ ۴ تا ۱۵ آذر فرصت دارند تا از بین قرعه های تعیین شده یک قرعه رو انتخاب و با استفاده از بخش ضبط ویدیو آنلاین سایت تلاوت خود را ضبط و در سایت بارگذاری کنند 
این امکان در خود سایت قرار شده و دیگر نیاز نیست شرکت کنندگان حجم ویدیو ارسالی خود را کم کنند ضمن اینکه امکان ادیت و تغییر ویدیو وجود ندارد چون به صورت آنلاین ضبط می شود و هر شرکت کننده یک بار میتواند بعد از تست صدا و تصویر خود، ویدیو مسابقه خود را ضبط کند. 
ویدیو های ارسالی ابتدا توسط داوران غربالگری اولیه می شود و بعد از سطح بندی بهترین ویدیوها وارد مرحله داوری اصلی می شوند. 
بالاترین نمرات وارد مرحله فینال بخش تحقیق و ترتیل خواهند شد.