جوایز پانزدهمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی بن ابیطالب(ع)

جوایز رتبه های برتر رشته های حفظ کل ۷۰ میلیون ریال، رتبه اول حفظ بیست جزء، ۵۰ میلیون ریال، رتبه اول حفظ ده جزء ۴۰ میلیون ریال، رتبه اول قرائت تحقیق ۵۰ میلیون ریال و رتبه اول قرائت ترتیل ۴۰ میلیون ریال و رتبه اول رشته مفاهیم ۳۵میلیون ریال خواهد بود که تا نفر سوم با اختلاف جزیی جوایز اعطاء خواهد شد.

در این دوره از مسابقات علاوه بر جوایز  رتبه های برتر، به کسانی که در بخش فینال رشته های حفظ، نمره حسن حفظ آنها ۹۰ به بالا
و در رشته تحقیق و ترتیل نمره کل آنها ۷۵ به بالا هست و نیز کسانی که در بخش مفاهیم بالاترین نمرات رو کسب کردند جوایز حد نصاب تعلق خواهد گرفت.

همچنین حد نصاب کامل حفظ کل ۱۰ میلیون ریال، حد نصاب کامل حفظ بیست جزء ۸ میلیون ریال و‌حد نصاب کامل ده جزء ۶ میلیون ریال، حد نصاب کامل رشته قرائت تحقیق ۸ میلیون ریال و حد نصاب کامل رشته ترتیل ۶ میلیون ریال و حد نصاب کامل رشته مفاهیم۵ میلیون ریال می باشد.

حد نصاب کامل در رشته حفظ به حسن حفظ ۹۵ به بالا در رشته های حفظ و نصف جایزه حد نصاب به نمرات حسن حفظ ۹۰ تا ۹۵ تعلق میگیرد 
حد نصاب کامل رشته های تحقیق و ترتیل به امتیاز کل ۸۵ به بالا و نصف جایزه حد نصاب به نمرات ۷۵ تا ۸۵ تعلق خواهد گرفت.