گزارش واریزهای حدنصابی

به اطلاع کلیه واجدین شرایط دریافت هدیه حدنصاب می رساندکه هدایای همه کسانی که شماره شبای بانکی ارسالی آنها صحیح بوده(حدود۸۵۰) نفرپرداخت شده وحدود۸۰ نفرهم که شماره شبای بانکی نداده بودندویاشماره شبای بانکی آنها اشتباه بوده وعلیرغم پیگیریهای مکرر تلفنی ارتباط باآنهاممکن نشدطبیعتا پرداخت نشده است.لازم به توضییح است همانطورکه قبلادرهمین سامانه اعلام شده بودرقم هدیه حدنصاب پرداخت شده به برخی ازمتسابقین باتوجه به حضوردرمرحله مقدماتی یانیمه نهایی مسابقات ونمره حسن حفظ کسب شده آنان کمترازرقم اعلامی درشیوه نامه مسابقات بوده است.لیست اسامی افرادیکه هدیه حدنصاب به حسابشان واریز شده درهمین سامانه اعلام شده است. پیشاپیش سال جدیدبر همه عزیزان مبارک باشد.

دانلود فایل لیست واریز ها

ضمنا لیست کسانیکه به دلیل عدم ثبت شماره شبای بانکی یا اشتباه بودن شماره شبا، هدیه حدنصاب نگرفته اند به شرح ذیل می باشد. این افراد حداکثر تا ۵فروردین ۱۴۰۲ فرصت دارند که شماره شبای صیحیح خود را که به نام خودشان می باشد را با ورود به بخش کاربری و بخش ویرایش اطلاعات اعلام نمایند، در غیر این صورت از دریافت هدیه حدنصاب محروم می شوند.

دانلود فایل لیست برادرانی که به علت عدم ثبت شماره شبا یا اشتباه بودن شماره شبا ، جایزه حدنصابی برایشان واریز نشده است.

دانلود فایل لیست خواهرانی که به علت عدم ثبت شماره شبا یا اشتباه بودن شماره شبا ، جایزه حدنصابی برایشان واریز نشده است.