نکات مربوط به شرکت در آزمون چهار گزینه ای رشته ی حفظ قرآن کریم

به نام خدا

جهت شرکت در آزمون برخط چهار گزینه ای ، لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید : 

 • تعداد سوالات رشته ی حفظ کل قرآن کریم ، 30 سوال ؛ رشته ی حفظ 20 جزء قرآن کریم ، 25 سوال و رشته ی حفظ 10 جزء قرآن کریم 20 سوال می باشد . 
 • زمان آزمون رشته ی حفظ کل قرآن کریم (خواهران و برادران زیر 18 سال و بالای 18 سال) ، جمعه 4 آذر ماه 1401 ، ساعت 15 خواهد بود . کاربران این رشته ، تا ساعت 15:20 فرصت ورود به آزمون را دارند.
 • زمان آزمون رشته ی حفظ بیست جزء قرآن کریم (خواهران و برادران زیر 18 سال و بالای 18 سال) ، جمعه 4 آذر ماه 1401 ، ساعت 9 صبح خواهد بود . کاربران این رشته ، تا ساعت 9:20 فرصت ورود به آزمون را دارند.
 • زمان آزمون رشته ی حفظ ده جزء قرآن کریم در بخش های خواهران و برادران زیر 18 سال و برادران بالای 18 سال ، پنجشنبه 3 آذر ماه 1401 ، ساعت 9 خواهد بود . کاربران این رشته ، تا ساعت 9:20 فرصت ورود به آزمون را دارند.
 • زمان آزمون رشته ی حفظ ده جزء قرآن کریم در بخش های خواهران بالای 18 سال ، پنجشنبه 3 آذر ماه 1401 ، ساعت 15 خواهد بود . کاربران این رشته ، تا ساعت 15:20 فرصت ورود به آزمون را دارند.
 • فرصت ورود به آزمون ، حداکثر 20 دقیقه پس از زمان شروع آزمون می باشد . 
 • مدت زمان آزمون رشته ی حفظ کل ، 30 دقیقه ؛ رشته ی حفظ 20 جزء قرآن کریم ، 25 دقیقه و رشته ی حفظ 10 جزء قرآن کریم ، 20 دقیقه می باشد . این بدین معناست که کاربر از زمانی که وارد آزمون شود و سوال اول را مشاهده کند ، زمان آزمون او شروع خواهد شد و تا انتهای زمان آزمون (20 دقیقه یا 25 دقیقه یا 30 دقیقه ) ، فرصت پاسخگویی به سوالات را خواهد داشت . بطور مثال اگر شرکت کننده ای در رشته ی حفظ کل قرآن کریم ساعت 15:15 وارد آزمون شود ، تا ساعت 15:45 فرصت دارد تا آزمون خود را به انتها برساند . 
 • در صورت پایان زمان آزمون ، سوالاتی که ثبت شده است به عنوان پاسخ های کاربر در سامانه ثبت خواهد شد و مابقی سوالات ، بدون پاسخ خواهد بود . 
 • آزمون هیچ یک از رشته ها نمره ی منفی ندارد . 
 • سوالات بصورت تک به تک به کاربر نمایش داده خواهد شد . 
 • امکان بازگشت به سوال قبلی وجود ندارد. 
 • نمره ی قبولی آزمون در تاریخ ششم آذر ماه 1401 از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد . 
 • برای شرکت در آزمون ، پس از وارد کردن کد ملی (برای افراد ایرانی) یا شماره شناسایی (برای افراد غیر ایرانی) ، در پنل کاربری ، روی دکمه ی آزمون کتبی آبی رنگ کلیک کنید تا وارد صفحه ی شرایط آزمون شوید .

پس از آن ، با انتخاب دکمه ی زرد رنگ شروع آزمون ، وارد بخش آزمون خواهید شد .