اطلاعیه شماره دوازدهم هفدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی(ع)

باسلام و وقت بخیر، عزیزانی که به مرحله نیمه نهایی مسابقات مفاهیم راه پیداکردند توجه نمایند
آزمون نیمه نهایی فرداجمعه مورخ ۱۲ آبان راس ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود.براساس تصمیم کمیته فنی مسابقات 
تعدادسئوالات از ۳۰ به ۴۰ سئوال وزمان برگزاری آزمون هم از ۲۰ دقیقه به ۳۰ دقیقه افزایش یافته است.پس عزیزان توجه نمایند تعدادسئوالات مرحله نیمه نهایی ۴۰ سئوال ۴ گزینه ای بوده و زمان پاسخگویی به سئوالات ۳۰ دقیقه می باشد.بنابراین آزمون راس ساعت ۱۰ صبح آغاز و راس ساعت ۱۰/۳۰ صبح به پایان می رسد.سامانه درساعت ۱۰/۳۰ بسته می شود.همه شرکت کنندگان بایدراس ساعت ۱۰ صبح واردسامانه شده وبه سئوالات پاسخ دهند.ضمن تاکیدبراستفاده از اینترنت پرسرعت،تاکیدمی گرددکه انتخاب پاسخ اشتباه امتیاز منفی دارد.
همانطورکه دراطلاعیه های قبلی ذکرشد،امکان دارد این مرحله ،بخش پایانی مسابقات مفاهیم باشد که آن شاءالله پس از برگزاری آزمون ومشخص شدن امتیازات دراین خصوص تصمیم گیری نهایی واطلاع رسانی لازم انجام خواهد گرفت.
موفق باشید.