نکات مهم راه یافتگان به مرحله نیمه نهایی در رشته های حفظ قرآن کریم

1-    مرحله نیمه نهایی حفظ قرآن کریم ویژه برادران در رشته های 10 جزء ، 20 جزء و کل قرآن کریم در دو مقطع سنی کمتر و بیشتر از 18 سال روزهای اول ، دوم ، سوم و چهارم دی ماه بصورت برخط برگزار می شود.
2-    مرحله نیمه نهایی حفظ قرآن کریم ویژه خواهران در رشته های حفظ 10 جزء قرآن کریم در دو مقطع سنی کمتر و بیشتر از 18 سال ، حفظ 20 جزء و کل قرآن کریم در مقطع سنی بالای 18 سال در روزهای هفتم ، هشتم ، نهم ، دهم و یازدهم دی ماه بصورت برخط برگزار می گردد.
3-    با توجه به تعداد شرکت کنندگان و نمرات کسب شده در گروه های حفظ 20 جز و کل قرآن کریم در مقطع سنی زیر 18 سال خواهران، منتخبین مرحله مقدماتی بطور مستقیم به مرحله نهایی راه یافته و نیازی به حضور در مرحله نیمه نهایی ندارند.
4-    اسامی راه یافتگان به مرحله نیمه نهایی (برادر و خواهر ) و زمان دقیق برگزاری آزمون بر خط هر یک از این عزیزان روز جمعه مورخ 25 دی ماه در سامانه مسابقات اعلام می گردد. شرکت کنندگان در این مرحله باید 20 دقیقه زودتر از زمان آزمون وارد لینک مسابقات شده و آمادگی خود را برای حضور در رقابت اعلام نمایند. عدم حضور به موقع هر یک از شرکت کنندگان در زمان تعیین شده به منزله انصراف از مسابقه بوده و باعث حذف شرکت کننده از مسابقه می گردد.