شیوه برگزاری مرحله نهایی غیر حضوری

به استحضار کلیه عزیزان راه یافته به مرحله نهایی شانزدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی ابن ابیطالب (علیه السلام) می رساند با توجه به درخواست تعدادی از شرکت کنندگان مبنی بر تغییر زمان برگزاری مرحله نهایی به علت تداخل با امتحانات برخی از دانشگاه ها و همچنین مشکلات احتمالی در خصوص ایاب و ذهاب شرکت کنندگان در فصل زمستان ، مقرر گردید مرحله نهایی مسابقات به صورتغیر حضوری برگزار گردد.

 

دانلود متن کامل اطلاعیه