واریز جوایز برندگان و جوایز حدنصابی

به اطلاع شرکت کنندگان شانزدهمین دوره مسابقات امام علی (ع) می رساند جوایز نفرات برگزیده تمامی رشته ها به حساب های بانکی شان واریز شده است . 

ضمنا واریز جوایز افرادی که امتیاز حدنصابی را کسب کرده اند ، انشالله از هفته ی آینده (6 اسفند ماه 1401) شروع خواهد شد.