اطلاعیه شماره چهار هفدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی (ع)

باسلام به برادران وخواهران گرامی،همانطور که اطلاع داریدمرحله نیمه نهایی رشته های قرائت تحقیق وترتیل طی ۹روز برگزارگردید.امتیازهریک از شرکت کنندگان پس ازداوری ازطریق پیامک به شرکت کننده اعلام شد.عزیزان درصورت لزوم می توانندازفرداساعت ۱۸ امتیازخودرادرمرحله مقدماتی ونیمه نهایی درفایل کاریری شخصی خوددرسامانه مسابقات ملاحظه نمایند.نصاب راه یابی به مرحله نهایی وتعدادراه یافتگان درهررشته به شرح ذیل می باشد:

بخش برادران:
۱-رشته قرائت تحقیق بالای ۱۸ سال،ازامتیاز۸۴ به بالا

۲-رشته قرائت تحقیق زیر۱۸ سال،ازامتیاز۸۲به بالا

۳-قرائت ترتیل بالای ۱۸سال،ازامتیاز۸۶ به بالا

۴-قرائت ترتیل زیر۱۸سال،ازامتیاز۷۷ به بالا

بخش خواهران:

۱-قرائت تحقیق بالای ۱۸سال،ازامتیاز۸۰به بالا

۲-قرائت تحقیق زیر۱۸ سال،ازامتیاز۷۵ به بالا

۳-قرائت ترتیل بالای ۱۸ سال،ازامتیاز۸۰ به بالا

۴-قرائت ترتیل زیر۱۸سال،ازامتیاز۷۹ به بالا

با توجه به اینکه از کسانیکه به مرحله نهایی راه پیدا کردند باید یک تلاوت جدید ضبط شود،ان شاءالله تاریخ و نحوه ضبط تلاوتها از این عزیزان متعاقبا اعلام می شود.
موفق باشید.