رشته های حفظ پانزدهمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی بن ابیطالب(ع)

مسابقات در بخش حفظ در رشته های حفظ ده جزء( ده جزء اول یا ده جزء آخر) و در رشته حفظ بیست جزء(بیست جزء اول) و حفظ کل قرآن کریم برگزار میشود.

رشته حفظ شامل سه مرحله می باشد:

۱-آزمون کتبی آنلاین در تاریخ ۱۹ آذر ماه
( روشندلان و حفاظ ۱۲ سال و کمتر از شرکت در آزمون کتبی معاف هستند)

نکته؛ سوالات فقط در زمینه حفظ هست و سوالات مفاهیمی در آزمون کتبی حفظ مطرح نمیشود.
۲- مرحله نیمه نهایی که بالاترین نمرات در مرحله اول به این مرحله راه پیدا میکنند که در این مرحله فقط حسن حفظ افراد توسط داوران کشوری و بین المللی از طریق ارتباط آنلاین با متسابقین سنجیده می شود 
۳- مرحله نهایی که علاوه بر حسن حفظ حسن قرائت افراد هم سنجیده میشود که بالاترین نمرات مرحله نیمه نهایی به این مرحله راه پیدا میکنند که از تاریخ ۲۰ تا ۳۰ آذر ماه انجام می شود.