اطلاعیه شماره هفت هفدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی (ع)

باسلام ووقت بخیر،قاریان ومرتلین محترم راه یافته به مرحله نهایی می توانند روزوساعت دقیق ضبط تلاوت خودرادربخش کاربری شخصی خوددرسامانه مسابقات مشاهده نمایند.عزیزان از۱۵ دقیقه قبل ازساعت اعلام شده آماده ارتباط باشند.تاکیدمی گرددازاینترنت پرسرعت استفاده شده ودودستگاه تلفن همراه یالب تاپ آماده داشته باشند.موفق باشید.