اطلاعیه شماره نهم هفدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی (ع)

باسلام خدمت همه گرامیان وتشکرازمشارکت خوب عزیزان،حدنصاب امتیازراه یافتگان به مرحله نیمه نهایی به شرح ذیل اعلام می گردد:
دربخش براداران وخواهران ازامتیاز۲۴و به بالا به مرحله نیمه نهایی راه می یابندکه بایدروزجمعه مورخ ۱۲ آبان ماه راس ساعت ۱۰ صبح درآزمون شرکت نمایند.توجه شوددرمرحله نیمه نهایی همه بایدراس ساعت ۱۰صبح درآزمون شرکت نمایند.توضییحات بیشتر متعاقبا اعلام می شود
موفق باشید..