اطلاعیه شماره دهم هفدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی(ع)

باسلام خدمت همه گرامیان و تشکر از مشارکت خوب عزیزان، بحمدالله آزمون مرحله مقدماتی حفظ قرآن کریم درهمه گروههاازروزسه شنبه مورخ ۲۵ آبان آغاز و تا دیشب ادامه داشت.باتوجه به تصمیم کمیته فنی مسابقات مرحله نیمه نهایی حذف وبرگزیدگان مرحله مقدماتی مستقیم به مرحله نهایی راه می یابند.
حافظان محترم روز یکشنبه موخ۷آبان ازساعت۲۰ میتوانند وارد بخش کاربری شخصی خود درسامانه مسابقات شده وامتیاز خودراملاحظه نمایند.امتیازهرحافظ درهمه رشته هاازمجموع ۷۰درصد امتیازصحت حفظ و۳۰درصدامتیاز حسن قرائت تشکیل شده است.
راه یافتگان به مرحله نهایی ازروز سه شنبه مورخ ۹ آبان تاروز پنج شنبه مورخ ۱۱ آبان می توانند با مراجعه به سامانه مسابقات تاریخ آزمون مرحله نهایی خود را انتخاب نمایند. در انتخاب زمان دقت فرمایید چون امکان جابجایی به هیچ وجه وجود ندارد. عدم انتخاب زمان آزمون به منزله انصراف و حذف از مسابقات می باشد.
حد نصاب امتیاز راه یافتگان به مرحله نهایی به شرح زیر می باشد:
 برادران بالای ۱۸ سال:
حافظان ده جزءازامتیاز ۸۹ وبه بالا
حافظان بیست جزءازامتیاز ۹۰ وبه بالا
حافظان کل ازامتیاز ۸۹ وبه بالا

برادران زیر ۱۸ سال:
حافظان ده جزءازامتیاز ۸۷ وبه بالا
همه حافظان بیست جزءکه درآزمون سیستمی امتیاز ۲۰ و به بالاگرفتند.
حافظان کل ازامتیاز ۸۹ وبه بالا

خواهران بالای ۱۸سال:
حافظان ده جزء ازامتیاز ۸۵ وبه بالا
حافظان بیست جزءازامتیاز۸۷ وبه بالا
حافظان کل از امتیاز ۸۶ وبه بالا

خواهران زیر ۱۸ سال:
حافظان ده جزءازامتیاز ۸۵ وبه بالا
همه حافظان بیست جزءکه درآزمون سیستمی امتیاز ۱۹ وبه بالاگرفتند.
حافظان کل از امتیاز ۹۰ وبه بالا

موفق باشید.